Helsinki on menestynyt viime aikoina erinomaisesti, kun maailman kaupunkeja on asetettu paremmuusjärjestykseen. Jotta voisimme pitää kaupunkimme edelleen maailman kärkikastissa, tarvitaan tulevaisuudentekijöitä ja visionäärejä, sillä pelkällä henkselinpaukuttelulla ei hektisessä maailmassa pitkälle pötkitä. Tehokkaimpia tapoja tuhota erinomaisuus on siihen tuudittautuminen. Vaikka kaupunkimme sijoitus on hyvä, ei se silti tarkoita, etteikö parannettavaa olisi.

Uskon kokoomuksen aatteeseen, jossa keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Pidän tärkeänä, että kansalaisilla on aito mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

”Tehokkaimpia tapoja tuhota erinomaisuus on siihen tuudittautuminen”